Van İle İlgili Bilgiler

Van, Türkiye'nin bir büyükşehir belediyesi ve en kalabalık on dokuzuncu şehri. 2014 itibariyle 1.085.542 nüfusa sahiptir. Doğu Anadolu Bölgesinde yer alır. Van ili nüfus bakımından bu bölgenin en büyük ilidir. Kuzeyden Ağrı, batıdan Bitlis, güneybatıdan Siirt, güneyden Hakkari illeriyle, doğudan da İran'la sınırlıdır.Anadolu'nun en büyük kapalı havzası olan Van Gölü kıyısında toprakları verimli, akarsuları bol, iklim koşulları oldukça elverişli bir yerleşim merkezidir.

 

İçindekiler

  [gizle] 

 • 1 Tarihçe
  • 1.1 Cumhuriyet dönemi
 • 2 Coğrafya ve çevre
  • 2.1 Direy
   • 2.1.1 Van kedisi
 • 3 Tarım
 • 4 Hayvancılık
 • 5 Kültür
  • 5.1 Camiler
  • 5.2 Müzeler
  • 5.3 Evler
  • 5.4 Kaleler
 • 6 Sanayi
 • 7 İklim ve Bitki Örtüsü
 • 8 Eğitim
 • 9 İlçeler
 • 10 Nüfus
 • 11 Ulaşım
  • 11.1 Karayolu
  • 11.2 Demiryolu
  • 11.3 Havayolu
  • 11.4 Şehir İçi

 

Tarihçe

Van'ın tarihi MÖ 7000 yıllarına kadar uzanır. Van Kalesinin 6 km güneyinde bulunan Tilki tepe ve Van Gölü'nün kuzeyindeki Ernis Mezarlıklarında yapılan kazılarda Kalkolitik, Bronz ve Demir devrine ait yerleşimler bulunmuştur. Van'ın medeni tarihi Urartularla başlar. Van, bugünkü Doğu Anadolu ve Ermenistanile civarındaki toprakları kapsayan Urartu devletinin merkezi idi. İskit istilasının ardından zayıflayan Urartular, İran'dan gelen Medler tarafından yıkıldı. Daha sonra bölgeye Ahamenişlerler, Büyük İskender, Selevkoslar,Ermeniler

[2], Partlar, Romalılar, Sasaniler ve Doğu Romalılar(Rumlar) hakim olmuştur. 644 yılında MüslümanAraplar bu bölgeyi fethetmiş, daha sonra bölge yine Rumlara geçmiştir. Yöre, uzun süre Abbasilere veya Rumlara bağlı yerel Ermeni beyleriyle yönetilmiştir. 11. yüzyıldan itibaren Türkmenlerin yerleşmeye başladığı Van Gölü havzası,önce Selçuklulara, sonra da İlhanlılara, Celayirîlere, Karakoyunlulara ve Akkoyunlularayurt olmuştur. 16. yüzyılda Safevilerin Doğu Anadolu'dan uzaklaştırılmasından sonra Van'da Osmanlı egemenliği başlamıştır. Van'da 20. yüzyıla kadar Ermeni, Türk, Kürt, Arap nüfus yaşamıştır. Gelenekleri Osmanlı ve İran etkisinde gelişmiştir. Van farklı kültürlerin ve toplulukların bir arada yaşayabildiği güzide bir coğrafyadır.

Şehir Urartulardan kalmadır. Urartuların başkenti olan Van'ın o zamanki adı Tuşpa idi. Van'ın tarihi MÖ 7000 yıllarına kadar uzanır. Van Kalesi'nin 6 km güneyinde bulunan Tilki tepe ve Van Gölü'nün kuzeyindeki Ernis Mezarlıklarında yapılan kazılarda Kalkolitik, Bronz ve Demir devrine ait kültürel buluntulara rastlanmıştır. Şehri ilk kuran Asur Kraliçesi Semiramis'tir. Bu bölgeye önce Hurriler yerleşmişlerdir. Urartular zamanında şehir bir imparatorluk merkezi haline gelmiştir. Urartulardan sonra şehre Medler, Persler, Büyük İskender, Selevkoslar, Ermeniler, Partlar, Romalılar, Sasaniler ve Bizanslılar hakim olmuştur. M.S. 675 yılında Müslüman Araplar şehri fethetmiş, daha sonra şehre yine Bizanslılar, bunları yenen Selçuklular ve sonra İlhanlılar, Celayirliler, Karakoyunlular,Akkoyunlular, Safeviler ve en sonunda Osmanlılar hâkim olmuştur.

Hurrilerin MÖ 2000'lerden itibaren Van Gölü'nden başlayarak Kızılırmak ve Yeşilırmak'ın Karadeniz'e döküldüğü yerlere kadar uzanan bir bölgeye hakim oldukları görülür. MÖ 13. yüzyılda Hurri-Mitanni siyasi teşekkülün merkezi otoritesi zayıflamış ve beyliklere bölünmüştür. Asur Kralları bu küçük beyliklerini hakimiyetleri altına almaya çalışmış ve bu sırada Van Gölü çevresinde Batı İran'a kadar olan bölgede Urartular ile Asurlular arasında mücadeleler başlamıştır. Urartu-Asur mücadelesi MÖ.VI. yüzyılın ortalarına kadar sürmüş, Urartular bu dağlık ve zor arazi şartlarına sahip bölgeyi egemenlik altında tutmuştur.

 

1893 nüfus sayımı Vandaki Ermeni nufüsu

Old City Van 2009.JPG

 

 

Van gölü şenlikleri 2011

Urartular'ın başkentliğini yapmış olan Van Kalesi, 3000 yıllık görkemiyle hala ayaktadır. Van Kalesi'nde Urartular'dan kalan kaya ve oda mezarları, tapınaklar, yazıtlar ve bazı yapılar bulunur. Urartu kralı I. Sarduri'nin kurduğu ve başkent yaptığı Tuşpa, Urartu krallarının mezralarını, uzun yazıtları içinde barındırır. Horhor Yazıtı, kaledeki en uzun yazıttır ve kral Argişti'ye ait mezar odasının girişinde bulunur. Analı kız kutsal alanında büyük bloklara yazılmış yazılar vardır ve burası bir sunak alanıdır. İç Kale'de Urartulara ait bir tapınağın temelleri bulundu. Kalenin batısında Madır Burcu isimli görkemli yapının ne amaçla yapıldığı tam olarak bilinmemektedir, fakat bir liman olduğu tahmin edilmektedir.Kalenin kuzeyinde yer alan Van Kalesi Höyüğü'nde kazılar yapılmıştır.

Van şehri I. Dünya Savaşı'na kadar kalenin güney kısmında surlarla çevrili bölgede kuruluydu. Bu şehrin kalıntıları günümüze ulaşmıştır. Surlara ait bazı kalıntılar vardır ve sağlam olan tek kapı güneye bakan Orta Kapı'dır. Mimar Sinan'ın eseri olan Hüsrevpaşa Külliyesi han, hamam,türbe,imaret,çeşme ve medreseden oluşuyor. Bölgede sağlam kalan tek hamam bu külliyenin bir elemanı olan Çifte Hamam'dır. Eski Van'da günümüzde kullanılan tek eser Kaya Çelebi Cami'dir. Eskiden çok görkemli bir mekân olanVan Ulu Camisi ne yazık ki günümüzde yıkılmıştır ve sadece minaresi sağlam kalabilmiştir. Kızıl Cami'ninde aynı şekilde minaresi günümüze ulaşmış ve diğer bölümleri yıkılmıştır. Kentte ayrıca günümüze ulaşan S. Dsirvanor, S. Stephan, S. Vardan, s. Neshan, şehrin en eski kilisesi olan ve Çifte Kilise olarak da anılan S. Paulos ve S. Petros Kiliseleri bulunur. Ayrıca eskiden İsa'nın çarmıhına ait bir parçanın saklandığı Meryem ana (S. haç, Tiramary) kilisesi ve Madır burcunun üstüne yapılmış Vaftizci Yahya (S. Hovhannes) kiliseleri yıkılmıştır. Hüsrev Paşa hanının temelleri Kaya Çelebi ve Hüsrev Paşa Camileri arasında görülebilmektedir. Şehrin batısında bulunana Horhor bahçeleri şehrin surlar içerisindeki bahçeleri durumundaydı ve İskele Kapı'nın hemen önündeydi. Ayrıca bahçelerin yakınında halen kalıntıları olan Horhor Cami ve Medresesi bulunuyor. Evliya Çelebi'nin görkemle anlattığı kale ve Eski Van şehri şu anda bakımsız bir haldedir.

Cumhuriyet dönemi

2012 yılında çıkarılan 6360 sayılı kanun ile Van'da sınırları il mülki sınırları olan büyükşehir belediyesi kuruldu ve 2014 Türkiye yerel seçimlerinin ardından büyükşehir belediyesi çalışmalarına başladı.[3]

Coğrafya ve çevre

Van, yüzölçümü açısından ülkemizin en büyük illerinden biridir. Büyük bölümü yüksek, engebeli ve dağlık alanlardan oluşan Van'da yerleşmeye elverişli alanlar sınırlıdır. Van ilini etkisi altında tutan sert iklim, başlıca ekonomik uğraş olan tarımsal üretimin çeşitlenip gelişmesine olanak tanımaz.

Direy[değiştir | kaynağı değiştir]

Van kedisi[değiştir | kaynağı değiştir]

Ana madde: Van kedisi

Van kedisi, iyi bir yüzücü olan, gözleri mavi veya kehribar rengi ya da biri mavi diğeri kehribar olabilen, nadide ve asil bir kedi ırkıdır. Van kedisinin göz rengi üç gruba ayrılır. Her iki gözü mavi (daima turkuaz mavisi), her iki gözü kehribar (Sarı renk ve tonları, çok nadiren kahverengi) ve tek-göz (Heterokromik; yani bir gözü mavi diğer gözü kehribar renkte olanlar) diye gruplandırılır.

Tarım

Van'da tarım alanları yüzölçümünün %10'unu kapsar. Yetiştirilen başlıca ürünler; Arpa, Buğday, Şeker Pancarı ve Elma yetiştirilmektedir. Ürünler Özellikle Eylül Ayında hasat edilir. Tarım en önemli geçim kaynaklarından olsada çok kullanılmaz.

Hayvancılık[değiştir | kaynağı değiştir]

En önemli geçim kaynağı olan hayvancılık her mevsim kullanılabilir.Özellikle Küçükbaş Hayvancılığın Yetiştiği Van'da yazda her kırsalda hayvan görmek mevcuttur.Yazın yaylara çıkarılan hayvanlar kışın ağıl ya da ahırlara alınır.

Kültür

Van kültürü; Van kedisi, Van otlu peyniri ve Van kahvaltısına dayanır. Van otlu peyniri yörede önemli bir şekilde yayılmıştır. Dağlardaki otlardan yapılan peynirin tadı çok hoştur.

Camiler

 • Van Ulu Cami
 • Van Hüsrevpaşa Cami
 • Van Hz. Ömer Cami

Müzeler

 • Van Müzesi
 • Van Urartu Müzesi (Yapım aşamasında)

Evler

 • Van Evi
 • Van Kedi Evi

Kaleler

 • Van Kalesi
 • Hoşap Kalesi
 • Çavuştepe Kalesi

Sanayi

Van sanayi bakımından bölgenin üçüncü şehridir.Başlıca Fabrikalar:Şeker,Çimento,Et ve Et ürünleri,Süt kombinaları ve Yem dir.Şeker;Erciş'de Çimento ise Edremit'te bulunur.

Ancak sanayide normal bir gelişme yaşanabiliyor.

İklim ve Bitki Örtüsü

Van İklimi karasal iklim olup bitki örtüsü bozkırdır.Kışın çok kar yağıp Baharın baya bir yağmur yağar.Yazın yağmurun çok az ulaştığı şehirde sonbahar rüzgarlar geniş yer tutar.

Bitki örtüsünün bozkır olması küçükbaş hayvancılığı geliştirmiştir.

Eğiti

Van merkezde yaklaşık 200 civarı okul bulunmaktadır.

Yüzüncü yıl Üniversitesi Van'dadır.

İlçeler

Ana madde: Van'ın ilçeleri

Van ilinin ilçeleri toplam 13'tür.

 • Bahçesaray
 • Başkale
 • Çaldıran
 • Çatak
 • Edremit
 • Erciş
 • Gevaş
 • Gürpınar
 • İpekyolu
 • Muradiye
 • Özalp
 • Saray
 • Tuşba

Nüfus

Van il nüfus bilgileri
Yıl Toplam Değişim Sıra Oran Kır - Şehir Erkek - Kadın
 
1965
[4] 266.840 48  %0.85 206.154  
 
  %77
%23  
 60.686 142.446  %53.4  %46.6 124.394
 
1970
[5] 325.763 %22 Dark Green Arrow Up.svg 43  %0.91 237.536  
 
  %73
%27  
 88.227 171.232  %52.6  %47.4 154.531
 
1975[6] 386.314 %19 Dark Green Arrow Up.svg 42  %0.96 270.484  
 
  %70
%30  
 115.830 203.229  %52.6  %47.4 183.085
 
1980[7] 468.646 %21 Dark Green Arrow Up.svg 39  %1.05 311.794  
 
  %67
%33  
 156.852 244.802  %52.2  %47.8 223.844
 
1985[8] 547.216 %17 Dark Green Arrow Up.svg 35  %1.08 357.947  
 
  %65
%35  
 189.269 280.658  %51.3  %48.7 266.558
 
1990[9] 637.433 %16 Dark Green Arrow Up.svg 32  %1.13 378.466  
 
  %59
%41  
 258.967 324.624  %50.9  %49.1 312.809
 
2000[10] 877.524 %38 Dark Green Arrow Up.svg 23  %1.29 430.548  
 
  %49
%51  
 446.976 448.039  %51.1  %48.9 429.485
 
2007[11] 979.671 %12 Dark Green Arrow Up.svg 19  %1.39 467.993  
 
  %48
%52  
 511.678 500.068  %51  %49 479.603
 
2008[12] 1.004.369 %3 Dark Green Arrow Up.svg 19  %1.4 489.888  
 
  %49
%51  
 514.481 516.525  %51.4  %48.6 487.844
 
2009[13] 1.022.310 %2 Dark Green Arrow Up.svg 19  %1.41 494.785  
 
  %48
%52  
 527.525 523.864  %51.2  %48.8 498.446
 
2010[14] 1.035.418 %1 Dark Green Arrow Up.svg 19  %1.4 495.799  
 
  %48
%52  
 539.619 525.788  %50.8  %49.2 509.630
 
2011[15] 1.022.532 -%1 Red Arrow Down.svg 19  %1.37 495.807  
 
  %48
%52  
 526.725 525.144  %51.4  %48.6 497.388
 
2012[16] 1.051.975 %3 Dark Green Arrow Up.svg 19  %1.39 503.258  
 
  %48
%52  
 548.717 538.121  %51.2  %48.9 513.854
 
2013[17] 1.070.113 %2 Dark Green Arrow Up.svg 19  %1.4 0  
 
  %0
%100  
 1.070.113 545.479  %51  %49 524.634
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Değişim, bir önceki nüfus sayımına göre artış veya azalış yüzdesidir. Sıra, Van il nüfusunun Türkiye illeri arasındaki sıralamasıdır. Oran, Van il nüfusunun, Türkiye nüfusuna oranıdır.

Ulaşım

Karayolu

 

Van Havaalanı

Van şehri, geçmişinden gelen ve günümüzde de devam eden stratejik öneminden dolayı daima işlek olan yollara sahip olmuştur. Güneydoğu ve Kuzey Anadolu'dan gelen iki önemli karayolu Van'da bileşerek İran'a uzanır.

Bu yollardan önemlisi İstanbul ve Ankara'dan gelerek Erzurum üzerinden Ağrı ve Erciş'i geçerek Van'a bağlanır. Diğer yol ise Adana'dan gelerek Diyarbakır üzerinden Bitlis ve Tatvan'ı geçerek Van'a ulaşır. Bu ikinci yol Tatvan'dan sonra kısmen Van Gölü kıyısından devam etmektedir. Van'da birleşen bu iki önemli karayolu Van'ın doğusunda Özalpüzerinden geçerek Kapıköy Sınır Kapısı'ndan İran'a ulaşmaktadır.

Demiryolu

Van'ın karayolu ulaşımı gibi demiryolu ulaşımı da önem arzeder. TCDD'nin 5. bölgesini oluşturan hat Malatya üzerindenBaskil'e ulaşır. Burada ikiye ayrılan hatlardan biri Elazığ ve Muş üzerinden Tatvan'a ulaşır. Tatvan'da bulunan iskeleden feribotla Van'a ulaşan hat, Özalpüzerinden İran sınırındaki Kapıköy Tren İstasyonu'nda son bulur. Kapıköy ile karşısındaki İran'ın Razi istasyonunda gümrük kontrolü noktaları vardır. Razi'den ayrılan hat Tebriz üzerinden Tahran'a ulaşır.

Vangölü Ekspresi, İstanbul'dan Tatvan'a haftanın iki günü karşılıklı sefer yapmaktadır. Türkiye ile İran arasındaki demiryolu bağlantısı, İstanbul-Tahran-İstanbul arasında haftada bir gün çalışan Trans Asya Ekspresi ve Van-Tebriz-Van arasında haftada bir gün çalışan trenler ile sağlanmaktadır. Yine İran ile Suriyearasındaki demiryolu bağlantısı, Türkiye'yi transit geçerek Tahran-Şam arasında haftada bir gün çalışan yolcu treni ile sağlanmaktadır. Söz konusu tren Şam-Tatvan arasında pulman ve yataklı vagonlarla, Van-Tahran arasında kuşetli vagonlarla teşkil edilmektedir.[18]

Havayolu

Van'da bulunan Ferit Melen Havaalanı ise bölgesel önemi olan bir havaalanıdır. Ağrı, Bitlis, Muş ve Hakkari illerine de hizmet veren havalimanı bu bölgede askeri hareketliliğinin fazla olması nedeniyle işlek bir hava trafiğine sahiptir. Van'dan, İstanbul, Ankara ve İzmir'e her gün uçak seferleri yapılmaktadır.

Şehir İçi

Van'da şehir içi ulaşım özel halk otobüsleri ve minibüslerle kullanılmaktadır.Ödeme nakitle yapılır.Bazı yerlere minibüs,bazı yerlere otobüs gitmez.Ayrıca Taksilerde kullanılmaktadır ancak en az kullanılandır